Samatha Yoga Centrum

Voorheen Karuna Centrum voor Integrale Yoga

2 Jarige basisopleiding docent Integrale Yoga.

Toelatingseisen, duur, uren, vakkenpakket, yoga praktijk- en kennisdoelen, wat leer je, de erkenning, examenvoorwaarden, kosten & annuleringsvoorwaarden

Inleiding

Deze opleiding leid je op tot (IYF) erkent basis docent integrale Yoga., maar kan ook worden gevolgd puur en alleen voor je innerlijke ontwikkeling. De opleiding wordt gegeven door een internationaal erkende master of Yoga.  De basis opleiding duurt 2 jaar a 34 lessen. De uren, vakkenpakket en leerdoelen zijn in overeenstemming met de internationale yoga standards van de Internationale Yoga Federatie.  
Op zaterdag 30 september 2023 van 14.00 uur tot 16.00 uur geeft Samatha Yoga een presentatie over de opleiding., met gelegenheid om vragen te stellen. 

U kunt u hier opgeven voor de informatie bijeenkomst.. 

Op zaterdag 24 november 2023 van 14.00 - 16.00 uur  vindt een introductie bijeenkomst plaats,  waarin een toelichting wordt gegeven over het lesrooster, het tool google Classroom, en zal tevens het lesmateriaal met toelichting worden uitgereikt. 

Op zaterdag 2 maart 2024 wordt gestart met de opleiding. Let op: in het leerplan staat dat 16 september 2023 wordt gestart met de opleiding. Dit is nu gewijzigd. Het lesrooster zal ook nog aangepast worden.

Accreditatie en erkenning

Voor de uren en het vakkenpakket overzicht van Samatha Yoga klikt u hier,  Het tabel laat eveneens de vergelijking zien met de uren van de Internationale Yoga Federatie (IYF). De totale contact uren van Samatha Yoga is 486,50 uur, de IYF hanteert kwa Europese norm een totaal aan contacturren van 340 uur en voor de US norm 175 uur. De internationale Yoga Federatie verspreidt deze uren over 3 jaar a 3/4 uren per les. Samatha Yoga verspreid 486,50 uren over 2 jaar a 6 productieve lesuren per les.
Het volledige leerplan met informatie over de opleiding, vakkenpakket enz vindt u  hier.

Lesrooster basisopleiding docent Integrale Yoga

Je kunt alvast een kijkje nemen in het lesrooster van de opleiding die start op zaterdag 20 januari 2024 bij voldoende deelnemers. Minimaal aantal deelnemers is 4 personen.. Maximaal aantal deelnemers is 6 personen.. Het rooster wordt op de introductie dag vastgesteld. Het lesrooster is dan ook ruim van te voren bekend, waarbij wordt verwacht van de aankomende docent om zodra de vaststelling rond is,  bij alle lessen aanwezig te zijn en het verzuim tot een minimum te beperken. Bij regelmatig verzuim loopt de student kans het examen niet te kunnen halen., vanwege het ontbreken van voldoende uitleg  van de lesstof. Dit is een compacte pittige opleiding die gedurende 2 jaar volledige toewijding vraagt.